Bij de BackMitra is een garantie van 3 jaar op de kwaliteit van het schuimrubber inbegrepen.

De kwaliteit van het schuimrubber is het vermogen om uitgeoefende druk te weerstaan en het behoud van de oorspronkelijke vorm en afmetingen.

De garantie wordt tevens verstrekt indien de BackMitra in het verleden aangeschaft is. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de aankoop in de webwinkel backmitra.nl of bij één van de BackMitra distributeurs gedaan is. Ook indien de BackMitra als kado ontvangen werd is de garantie van toepassing. De garantieduur van 3 jaren gaat in op de oorspronkelijke dag van aankoop.

De BackMitra zal onder garantie vervangen worden onder de volgende voorwaarden:

1. De BackMitra vertoont fabricage- of materiaalfouten.

2. Wanneer het schuimrubber niet terugkeert naar zijn oorspronkelijke afmeting en vorm na gebruik in een typische BackMitra trainingssessie.

3. Garantieverzoek
Om een verzoek tot garantie in te dienen vul s.v.p. het garantieverzoek-formulier in. Onze teamleden staan klaar om de nodige informatie verstrekken over het terugsturen van de BackMitra ter beoordeling en/of vervanging.

4. Wanneer wordt overgegaan tot het vervangen van een BackMitra onder garantie zal deze vrij van kosten aan de klant worden toegezonden.

5. Wanneer een BackMitra onder garantie wordt geretourneerd en de claim wordt gehonoreerd zal deze worden vervangen door een BackMitra in een momenteel beschikbare kleur naar keuze.

6. Uitgesloten van garantie is:

a. Schade als gevolg van blootstellen aan hoge temperaturen
Blootstellen van de BackMitra aan temperaturen boven 40 graden Celsius kan leiden tot onherstelbare schade waardoor de garantie vervalt. Plaats de BackMitra nooit in de buurt van een warmtebron of laat deze niet achter in een auto die geparkeerd staat in de zon.
b. Schuren, snijden of perforatie
Schade als gevolg van schuren, snijden of perforatie is uitgesloten van garantie.
c. Slijtage
Slijtage die door gebruik onder normale omstandigheden optreed aan het oppervlak en aan de randen zijn uitgesloten van garantie.
d. Verkeerd reinigen
De BackMitra dient alleen te worden gereinigd met koud water en zeep. Bij gebruik van andere producten in contact met de BackMitra vervalt de garantie.
e. Onjuiste opslag
De BackMitra dient te worden opgeslagen op een vlak horizontaal oppervlak waarbij geen voorwerpen erop of ertegen liggen die vervorming of indrukken kunnen veroorzaken. Schade ten gevolge van onjuiste opslag is uitgesloten van garantie.
f. Schade als gevolg van langdurige druk
Het uitoefenen van langdurige druk op de BackMitra kan permanente schade en hiermee het vervallen van de garantie tot gevolg hebben. Druk, klem of vervorm de BackMitra nooit voor een langere tijdsduur.
Drukbelasting, knijpen of klemmen voor kortere periodes kunnen kleine deuken in het oppervlak of vervorming veroorzaken die meestal als gevolg van de zelfhelende eigenschappen van het schuimrubber weer zullen verdwijnen (zie ook paragraaf e.).
g. Professioneel of semi-professioneel gebruik. Hiervoor gelden aparte garantievoorwaarden.

7. Met de registratie van de BackMitra en/of BackMitra Kussen en daarmee het activeren van de garantie gaat de klant in beginsel akkoord met het ontvangen van correspondentie met betrekking tot de BackMitra; informatie, evenementen, promoties, etc. Deze toestemming kan door de klant op ieder moment weer worden ingetrokken.

8. De garantie is alleen geldig indien de BackMitra en/of BackMitra Kussen geregistreerd zijn.

9. Beoogd gebruik, onderhoud en opslag
Het beoogde gebruik van het BackMitra is horizontaal geplaatst op de vloer of antislip-mat. Video’s met gebruikelijke oefeningen zijn te vinden op deze pagina.
Het enige onderhoud dat de BackMitra af en toe nodig  heeft is een reiniging met koud water en zeep. De BackMitra dient te worden opgeslagen op een vlak horizontaal oppervlak waarbij generlei voorwerpen er bovenop liggen of er tegen leunen.

10. Deze garantie geldt in gelijke mate voor het BackMitra Kussen.

BACKTOOLZ geeft geen andere garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit met enige verklaring of beschrijving, met betrekking tot de BackMitra en/of BackMitra Kussen anders dan zoals hierboven uiteengezet. BACKTOOLZ geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot het product een andere fabrikant of documentatie, de kwaliteit, prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit met enige verklaring of beschrijving. Behalve zoals hierboven voorzien, is BACKTOOLZ niet aansprakelijk voor enige schade, kosten, uitgaven, overlast die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de BackMitra en/of BackMitra Kussen te gebruiken. In geen geval is BACKTOOLZ aansprakelijk voor verlies, kosten, uitgaven, overlast of schade hoger is dan de aankoopprijs van de BackMitra en/of BackMitra Kussen. De garantie en remedies hierboven uiteengezet zijn exclusief en komen in plaats van alle andere, mondeling of schriftelijk, expliciet of impliciet. Geen wederverkoper, agent of werknemer is bevoegd enige wijziging, uitbreiding of toevoeging aan deze garantievoorwaarden te doen.

Bij vragen over de garantie neem s.v.p. contact met ons op.