1. Inleiding
Bij backmitra.nl / BackToolz  respecteren wij uw recht op privacy en voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van de Belgische en Europese wetten op bescherming van gegevens. Het doel van deze Privacy Verklaring is om aan te geven hoe wij omgaan met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt tijdens het bezoek aan onze website. Met het bezoeken van backmitra.nl gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Eventuele externe links naar andere websites zijn duidelijk als zodanig herkenbaar, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere websites.

2. Soorten verzamelde informatie
Wij bewaren twee soorten informatie:
Persoonsgegevens Dit zijn gegevens die u identificeren of kunnen worden gebruikt om te identificeren of contact met u op te nemen en kunnen uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, het gebruiker IP-adres in omstandigheden waar ze niet zijn gewist, geknipt of geanonimiseerd en telefoonnummer vermelden. Dergelijke informatie wordt alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons toestuurt.
Niet-persoonlijke gegevens, zoals de meeste websites, statistische en andere analytische informatie verzameld op geaggregeerde basis van alle bezoekers van onze website verzamelen we. Deze niet-persoonlijke gegevens bevat informatie die niet kan worden gebruikt om te identificeren of contact met u op te nemen, zoals demografische informatie met betrekking tot, bijvoorbeeld, het gebruiker IP adres waar ze zijn geknipt of geanonimiseerd, type browser en andere anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website .

3. Doelen waarvoor wij uw gegevens niet langer bewaren
Niet-persoonlijke gegevens Wij gebruiken de niet-persoonlijke gegevens verzameld van de bezoekers van onze website in een geaggregeerde vorm aan een beter begrip van waar onze bezoekers vandaan komen en om ons te helpen met een beter ontwerp en organisatie van onze website.
Cookies backmitra.nl maakt gebruik van “cookie” -technologie. Een cookie is een klein stukje van de tekst opgeslagen door de browser op uw computer, op verzoek van onze server. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren door het opslaan van voorkeuren van de gebruiker en het bijhouden van de gebruiker trends. U bent altijd vrij om onze cookies te weigeren. U kunt ook cookie-bestanden te verwijderen van uw computer op uw discretie. Merk echter op, dat als u onze cookies weigert of notificatie aanzet voor elke keer dat een cookie wordt verzonden, een aantal van de functies en diensten van backmitra.nl mogelijk niet goed functioneren.
Persoonlijke gegevens We zullen geen persoonlijke gegevens van u bewaren behalve degene die u ons verstrekt voor de volgende doeleinden: (i) om u te voorzien van de informatie of de door u gevraagde diensten; (ii) om u te contacteren indien nodig in verband met uw aanvraag of om te reageren op eventuele mededelingen; (iii) om u de backmitra.nl / BackToolz nieuwsbrief, aankondiging van evenementen, informatie over product releases, service meldingen en om met u te communiceren over relevante branche-informatie en activiteiten. Dit is alleen relevant als u zich vrijwillig heeft aangemeld voor deze service.

4. Openbaarmaking van informatie aan derden
Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw persoonlijke informatie nimmer aan anderen. Alle informatie wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen interne marketing. We kunnen niet-persoonlijke gegevens, indien deze informatie wordt gecombineerd met vergelijkbare informatie van andere gebruikers van onze website, aan derden verstrekken. Zo kunnen we derden  op de hoogte stellen van het aantal unieke gebruikers die onze website bezoeken, de demografische verdeling van onze gemeenschap gebruikers, of de activiteiten van de bezoekers op onze website. De derden aan wie kunnen we deze informatie kunnen verstrekken zijn potentiële of daadwerkelijke adverteerders, aanbieders van reclame-diensten (inclusief website tracking diensten), commerciële partners, sponsors, licentiehouders, onderzoekers en andere vergelijkbare partijen. We zullen uw persoonlijke gegevens openbaar maken als we te goeder trouw geloven dat we zijn verplicht om het openbaar te maken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, een dagvaarding, een huiszoekingsbevel, een rechter of regelgevende bevel of andere wettelijke verplichting.

5. Verkoop van Bedrijf
Wij behouden ons het recht voor om informatie (inclusief uw persoonsgegevens) over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of vrijwel alle activa van backmitra.nl/ BackToolz op voorwaarde dat de derde partij stemt ermee in zich te houden aan de voorwaarden van deze Privacy Verklaring en op voorwaarde dat de derde partij alleen gebruik maakt van uw persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons verstrekt. U zal in het geval van een dergelijke overdracht in kennis gesteld worden en een kans worden geboden om uw gegevens te verwijderen.

6. Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard door backmitra.nl / BackToolz in overeenstemming met de regelgeving. Nimmer wordt uw credit card informatie, nummer, vervaldatum en CVV beveiligingscode opgeslagen op onze servers. Om een optimale veiligheid te garanderen, maken we gebruik van een derde partij (IcePay Payment Services) voor de verwerking van alle credit card betalingen. IcePay maakt gebruik van een PCIDSS compliant SSL platform, beveiligd door encryptie en authenticatie. Wij nemen alle redelijke maatregelen (met inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen) om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

7. Gebruikers jonger dan 18 jaar
De backmitra.nl inhoud is niet gericht op gebruikers onder de 18 jaar. Wanneer u informatie over uzelf als gebruiker verstrekt, wordt u geacht 18 jaar of ouder te zijn. Ons beleid is dat wij niet bewust verzamelen, gebruiken, of persoonlijke informatie over bezoekers onder de 18 jaar bekend maken. Maar als we ons bewust worden van persoonlijk identificeerbare informatie van een gebruiker jonger dan 18 jaar zonder toestemming van een ouder of voogd te hebben verzameld, zullen we dergelijke informatie van onze servers verwijderen.

8. Updaten, verifiëren en verwijderen van persoonsgegevens
U hebt het recht om, indien onjuist, uw persoonsgegevens te laten corrigeren, of in bepaalde omstandigheden, te laten verwijderen. U wordt verzocht deze verzoeken schriftelijk per e-mail naar [email protected] te sturen.

9. Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
Om erachter te komen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren, of om uw persoonlijke gegevens te laten wijzigen of uit onze database te laten verwijderen, kunt u mailen naar [email protected]

10. Wijzigingen in de Privacy Statement
Eventuele wijzigingen in deze Privacy Verklaring zullen worden geplaatst op deze website, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken, en onder welke omstandigheden eventueel onthullen. Als wij op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die duidelijk verschilt van die in deze Privacy Verklaring, of anderszins openbaar willen maken, zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail, en zullen wij u een keuze bieden om al dan niet toe te staan of wij uw gegevens op de nieuwe manier mogen gebruiken.

11. Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Privacy Verklaring is onderworpen aan de wetten van België, en is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechter.

12. Vragen of opmerkingen
Indien u ons wenst te contacteren om kwesties te bespreken met betrekking tot deze Privacy Verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om ons te contacteren.